Huurder als zegen of zeurpiet

Relatie klantgericht werken en bedrijfslasten - Aedes benchmarkt 2015

Hoe belangrijk vinden woningcorporaties het dat hun huurders tevreden zijn? Klantgerichtheid is belangrijk, zullen alle woningcorporaties beweren. Maar, tegemoet komen aan de wensen van huurders moet wel lonen. En over dat laatste bestaat veelal...

Lees meer

2015: van woning- naar wonen-corporatie

De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties heeft haar bevindingen gepubliceerd in “Ver van huis”. Het gaat over de “weglek” aan maatschappelijk vermogen in onze volkshuisvesting door allerlei zogenoemde “incidenten” bij woningcorporaties in ons land. De Tweede Kamer...

Lees meer

Themacafé Omwijken – 30 oktober 2014

Themacafé Omwijken - oktober 2014 - eerste dia

In leescafé Belcampo (bibliotheek De Hallen), Amsterdam West, heb ik een presentatie gehouden over het ‘Omwijken’. Dit naar aanleiding van mijn vertrek bij woningstichting Eigen Haard Amsterdam en mijn start als Akina. Het Omwijken...

Lees meer