Innovatief, authentiek en inspirerend

De wereld is vol van tradities en gewoonten. En de wijk waarin wij wonen en leven is er deel van.
Het verbeteren van onze leefomgeving kan alleen door op zoek te gaan naar de innovatieve , authentieke en inspirerende ideeën en voorstellen.

Zelf verzin ik nagenoeg niet: ik ben geen uitvinder. Slim lenen doe ik regelmatig; ik ben een innovator. En ik deel ze graag als tips bij het innoveren: “een veel beschreven kunst”.

De evolutie leert dat we als mens last hebben van een angst voor het nieuwe. ”De neiging om aangetrokken te worden door iets nieuws wordt neofilie – liefde voor het nieuwe – genoemd, en vormt een contrast met neofobie – angst voor het nieuwe – .” [De naakte aap; Desmond Morris, 1993 – p.135]

De Naakte Aap - Desmond Morris

Echter, die angst zullen we moeten overwinnen, anders dreigt een onzekere toekomst! “Beschavingen vervallen als ze ophouden met het aanwenden van het overschot voor het ontwikkelen van nieuwe manieren om de gang van zaken te regelen.” [Botsende beschavingen; Samuel P. Huntington, 1997 – p.333]

Botsende Beschavingen - Samuel Huntington

En in dat innoveren van onze omgeving zijn we, zo lijkt het, gebaat bij een vrije plek in denken en doen. “In het verenigde China – anders dan in het verdeelde Europa – besloot men in de 14e en 15e eeuw na Christus tot het staken van de internationale zeevaart, het ontwikkelen van uurwerken, mechanische apparaten en technologie in het algemeen.” [Zwaarden, paarden & ziektekiemen; Jared Diamond, 1999 – p.407]

Zwaarden Paarden Ziektekiemen - Jared Diamond

Dat vraagt nogal wat van ons als mensen, maar we kunnen het! “Emotionele hersenen zijn net zo betrokken bij het redeneren als de denkende hersenen (…), het limbisch systeem en de neocortex, de amygdala en de prefrontaalkwabben zijn complementair (…): het is niet zo dat we ons van emotie willen ontdoen en het verstand daarvoor in de plaats willen stellen, zoals Erasmus voorstelde, maar het gaat er om dat we het intelligente evenwicht vinden tussen de twee.” [Emotionele intelligentie; Daniel Goleman, 1996 – p.55-56]

Emotionele INtelligentie - Daniel Goleman