Buurtwerkkamer

De ‘buurtwerkkamer’ is een unieke kleinschalige buurtruimte met als doel: “het activeren van alle kwetsbare buurtbewoners zodat zij zich (weer) deel voelen van de buurt en (weer) kunnen meedoen in onze samenleving”.

Buurtwerkkamers worden als concept en in de praktische uitvoering ondersteund door de ‘Buurtwerkkamer Coöperatie’, een coöperatief van enthousiaste bewoners/ervaringsdeskundigen en professionals die zich hierin hebben georganiseerd met als ambitie: “het met, voor en door buurtbewoners en buurtondernemers in kwetsbare buurten ondersteunen en ontwikkelen van buurtwerkkamers in zelfbeheer.”

Inmiddels zijn er drie buurtwerkkamers actief in Amsterdam Zuidoost: Casa Jepie Makandra in Holendrecht West (sinds maart 2011), MultiBron in de Venserpolder (sinds februari 2013) en De Handreiking in de H-buurt (sinds maart 2014). In Amsterdam Noord is nog een vierde buurtwerkkamer zelfstandig actief: Het Koekoeksnest in de Vogelbuurt.

Van ‘kale’ ruimte naar een bruisende ‘kamer’ in zelfbeheer bij bewoners
Door te starten met een ‘kale’ (winkel)ruimte. Juist dan blijkt dat bewoners meer kunnen dan vooraf bedacht. Met activiteiten die bewoners zelf willen en waar energie in zit. Binnen een jaar beheren bewoners de ‘kamer’ zelf. Dat kan ook bij u in uw buurt. Steeds op maat, aangepast aan de lokale situatie en altijd samen met bewoners en bewonersverenigingen.

Een kans voor bewoners en buurtondernemers
Waardevol voor gemeente, woningcorporatie, zorgverzekeraar en uitkeringsinstantie. Een kookclub kan uitgroeien tot een cateringbedrijfje. Conversatielessen zijn een opstap naar mee kunnen doen. De formulierenbrigade zorgt voor beter ingevulde aanvragen bij de gemeente en een klusploeg maakt dat huurders niet voor alles meer bellen met de woningcorporatie. Kwetsbare bewoners leren het elkaar en maken zo zelf persoonlijk een stap. Bewoners kunnen en doen meer zelf. Dat ontlast instellingen, verlaagt zorgkosten, uitkeringen en schulden en helpt bij de start van nieuwe buurtbewoners.

Bewoners in kwetsbare buurten wél actief in eigen ‘kamers’
In deze ‘kamers’ is er voor bewoners alle ruimte om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen over bijvoorbeeld lastige formulieren, moeilijk bereikbare instanties, problematische (huur)schulden of het repareren van een keukenkastje. In de buurtwerkkamer ondersteunen bewoners elkaar met ieders eigen ervaringsdeskundigheid, vinden zij samen een weg naar (betaald) werk en gaan zij zelf iets ondernemen of samen iets doen voor een fijne en leefbare buurt.

Dat maakt de buurtwerkkamer uniek!

Samendoen in buurtwerkkamers - unieke meerwaarde2

Meer willen weten? Kijk dan op de website van Buurtwerkkamer Coöperatie.

Als maatschappelijk ondernemer ben ik betrokken bij de Buurtwerkkamer Coöperatie als ‘aanjager’ en bestuursvoorzitter, hier op de foto bij het oprichten van de coöperatie op 9 december 2015 (uiterst rechts). Samen met Saskia Bedford als secretaris (uiterst links) en Maurice Riesewijk als penningmeester (midden).

Oprichten Buurtwerkkamer Coöperatie 9 december 2015