Gaat de gemeente Utrecht dan echt overal op bezuinigen? Ook op het meedenken en meedoen van Utrechters die zich als vrijwilliger melden en er zelf uren in steken? Daar lijkt het wel op omdat de gemeente alle adviezen in het sociale domein wil bundelen tot één en tegelijkertijd er flink geld op wil besparen. Vraag is dan: kost het de gemeente dan elders niet meer geld?

Stadsblad Utrecht publiceerde hierover op 18 februari 2015 een artikel van mij waarin ik verslag doe van een Raadsinformatieavond in Utrecht op 10 februari 2015. Op die avond kregen 15 belangenorganisaties, cliëntenraden en adviesraden actief in Utrecht allen een paarminuten spreektijd om zich te weren tegen het voornemen van de gemeente om hen meer te “bundelen” en tegelijkertijd € 250.000,- te bezuinigen op het meedenken van deze vrijwilligers.

Eensgezind waren de Utrechters in hun inspraak. Volgens mevrouw de Jong (Solgu, lichamelijke beperking en chronisch zieken) is het niet te begrijpen waarom de gemeente juist nu wil bezuinigen en van alles wil veranderen op dit meedenken terwijl de gemeente tegelijkertijd drie enorme decentralisaties moet doorvoeren, in de ondersteuning bij de zorg (Wmo2015), in de jeugdhulpverlening (Jeugdwet) en in de begeleiding naar werk (Participatiewet).

Je zou verwachten, volgens de heer Van Gelder (COSBO, samenwerkende ouderenbonden), dat gemeenteraadsleden en wethouders juist om die reden graag zouden willen dat op tijd signalen worden doorgeven over waar het mis gaat, denk aan de klachtenstroom op de huishoudelijke hulp, en dat Utrechters actief meedenken in hoe je als gemeente al die nieuwe taken goed kunt overpakken.

Het volledige artikel is na te lezen op Artikel Stadsblad Utrecht 18 februari 2015 over Klachten te laat in beeld