De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties heeft haar bevindingen gepubliceerd in “Ver van huis”. Het gaat over de “weglek” aan maatschappelijk vermogen in onze volkshuisvesting door allerlei zogenoemde “incidenten” bij woningcorporaties in ons land. De Tweede Kamer is een paar weken later, net voor kerst 2014, het eens geworden over een nieuwe tekst voor de Woningwet.

Is daarmee het ‘lek’ boven tafel? Kunnen we nu weer jaren vooruit met de sector van woningcorporaties? Of is het ‘lek’ toch nog niet voldoende gedicht en moet ons woonschip lokaal nog op de helling?

Kamer en Minister hebben het vooral over meer regels, meer toezicht en meer terug naar de kerntaken. Dat is veel “paard achter de wagen” voor als het opnieuw mis mocht gaan. Wat we nog extra kunnen gebruiken is een “paard voor de wagen”. Voorkomen is beter dan genezen. Het is een pleidooi voor meer eigenaarschap bij woningcorporaties (in plaats van alleen meer invloed voor huurders), terug naar kerndoelen en kerndoelgroepen (in plaats van kerntaken  alleen) en grenzen aan de schaal, opdat de kapitein van het woonschip weer weet wie de eigenaar van het schip is, voor wie hij vaart, wat zijn reisdoel is en dat hij kan terugkeren en daadwerkelijk weer past in zijn  thuishaven.

Als spreker op de conferentie bij de Hogeschool van Amsterdam over de volkshuisvesting op 13 januari 2015 heb ik hierover een presentatie gehouden: Seminar 13 januari 2015 Wonen of woningcorporatie

Na de presentatie was er een gesprek met de zaal, deels terug te zien op YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=DOct0fA5KJ4