Wat ik kan en graag doe

Mijn kwaliteiten komen vooral tot zijn recht als ik aan de slag kan en ben met:

  • Initiëren van inhoudelijke vernieuwing
    Het creatief, authentiek en waar nodig out of the box en branche overschrijdend kunnen denken en handelen. Het stimuleren, voeden en alleen indien nuttig schrijven van notities, artikelen en essays waardoor het debat of gesprek op diverse, soms ook controversiële, terreinen kan worden gestart en strategische issues op de agenda kunnen komen. Het initiëren en met anderen neerzetten van een voor de sector baanbrekende vernieuwende visie op het product. Lanceren van diverse innovatie onderwerpen.
  • Verbinden van mensen en organisaties
    Het makelen van ideeën en concepten, als mede het daarop doen organiseren van mensen en organisaties met bijv. partnerdagen, netwerksessies en (in)formele debatten. Het initiëren en begeleiden van workshops, teamdagen, ideesessies; veelal als versnellers voor processen en het kort en krachtig gezamenlijk neerzetten van een nieuwe inhoud. Het smeden van intentieafspraken, samenwerkingsovereenkomsten en verbintenissen of contracten tussen partijen, organisaties en mensen.
  • Vormgeven van veranderingen
    Het leiden, sturen en regisseren van nieuwe processen en organisaties. Waar nodig daartoe het inrichten van nieuwe afdelingen en (re)organisaties. Het (her)inrichten van bedrijf/werkprocessen en het samenstellen c.q. vernieuwen en inspireren van (nieuwe) teams. Vormgeven en inrichten van het externe overleg met partners op management en bestuurlijk niveau met als doel te komen tot besluitvorming en afstemming.