Wooncoaching en bijdrage aan leefbaarheid bij wonen-corporatie

Wooncoaching is een kerntaak van de woningcorporatie, beter nog: wonen-corporatie. Daarmee geeft de wonen-corporatie invulling aan haar kerndoel: er voor zorgen dat juist de (meest) kwetsbare bewoners een woning kunnen vinden en daar blijvend goed – met buren – in kunnen wonen. Tegelijkertijd is wooncoaching de bijdrage van de wonen-corporatie aan de leefbaarheid in de wijk, samen met bewoners en gemeente.
Met mijn productaanpak op wooncoaching bij de wonen-corporatie gaat het om de volgende vragen:

  • Wat zijn kerndoel en kerntaak op wooncoaching en de bijdrage aan leefbaarheid op basis van de nieuwe Woningwet 2015?
  • Wat betekent dat voor mijn woningcorporatie in de aanpak op wooncoaching en leefbaarheid in de wijk?
  • Hoe kunnen medewerkers zich zelf daar effectief op organiseren?
  • Op welke manier kan een productaanpak wooncoaching bij mijn organisatie de medewerkers daar duurzaam in ondersteunen?
  • En hoe kan ik dat bespreken, starten en implementeren in mijn eigen organisatie?

Wat levert dat op?

  • Inzicht als woningcorporatie in wat je wel en niet te doen hebt op wooncoaching en leefbaarheid in de wijk.
  • Een met medewerkers gedeeld beeld en overtuiging over hoe je met wooncoaching en leefbaarheid aan de slag wilt en kunt.
  • Een praktisch begin met ‘producten wooncoaching en leefbaarheid’ met bijvoorbeeld productbeheerders die weten hoe ze er mee willen en kunnen werken.

Wat ik kan inbrengen is o.a. de manier waarop ik bij woningstichting Eigen Haard het werken met producten wooncoaching en leefbaarheid heb opgebouwd. Zoals zichtbaar wordt in een overzicht met 48 producten:

Productenlijn EH 2014

Een voorbeeld van een specifiek product is “Samen Schoon“: vier vormen van zelfbeheer op het zelf door bewoners organiseren van schone gemeenschappelijke ruimten, zoals de portieken. Voor elke buurt is het maatwerk. De medewerker van de woningcorporatie begint daarentegen niet op ‘nul’ en kan putten uit de ‘beste praktijken’ en de huurder kan kiezen en weet vanaf het begin wat wel kan en wat niet.