In 182 woorden

Ik ben een maatschappelijk ondernemer die op de inhoud iets wil, een strategisch denker in hoe je dat met mensen kan realiseren en een resultaatgericht vernieuwer op hoe dat praktisch in een organisatie en maatschappij dan moet.

Dit door te gaan staan voor een belang en een doel, vooral op het ‘politieke’ snijvlak van overheid, markt en burger. Mijn persoonlijke motivatie en drijfveer wordt aangesproken als de activiteit raakt aan de essenties van een rechtvaardige samenleving, als ik vorm en inhoud kan geven aan zaken die de mens direct in zijn leven en leefomgeving raken. Nieuwe kennis maak ik mij snel eigen aangezien ik van nature een zeer nieuwsgierig mens ben en in staat om mij vlot in te werken in een voor mij nieuwe complexe materie en omgeving.

Ik ben iemand die met visies kan inspireren en mensen op verschillende niveaus en verschillende achtergronden op een prettige en respectvolle manier daarmee kan verbinden en mobiliseren. Daarin geef ik op een authentieke wijze leiding aan de veranderingen in organisaties en het professioneel inrichten van een bureau en project/contractrelaties. Ik committeer mij daarbij aan een doel, een team, een organisatie.