Meer of minder gaan werken?

Meer uren gaan werken
We zijn in 50 jaar tijd 4,5 keer rijker geworden. Maar groeien blijft nodig aldus Van Kalshoven in zijn recente boek “Groeiland” (2014). Sterker nog, hij pleit er voor om juist meer te gaan werken: van de huidige gemiddeld 1377 uur per jaar per werknemer naar meer dan 1700 uur per jaar, zoals in de VS, Japan en de meeste Europese buurlanden.

Groeiland publicatie Kalshoven 2014

Niet meer uren gaan werken
Wetenschappelijk onderbouwd weten we inmiddels wat de zeven factoren zijn die ons geluksgevoel bepalen. Twee van die zeven zijn werk en inkomen. Mooi samengevat door Layard in zijn boek Happiness (2005). Daarin geeft Layard aan dat voldoende werk mede bijdraagt aan een gelukkig bestaan. Tegelijkertijd blijkt dat te veel werk weer funest is voor geluk. In de VS wordt 40% meer gewerkt dan in Nederland maar in de VS is het geluksgevoel stagnerend of dalend terwijl het in Nederland stijgende is, mede door een betere balans tussen werken voor de gemeenschap (onbetaald of betaald?) en eigen vrije tijd om te genieten van datgene van wat er is.

Happiness publicatie Layard 2005

Meer of minder?
Van Kalshoven pleit voor een ‘Groeiland‘; een land waarin we meer uren gaan werken per jaar, met als lichtende voorbeeld de VS. Terwijl Layard de VS juist voor houdt dat Nederland een goed voorbeeld is om niet meer te gaan werken, eerder minder, ofwel ga juist voor een ‘Geluksland‘ – zoals Nederland! Van Kalshoven meent impliciet dat het verlies aan geluk door meer te gaan werken wordt gecompenseerd door het hogere inkomen (de ‘groei’) bij meer werken. Terwijl Layard er van uit lijkt te gaan dat het optimum is bereikt en dat de toename van geluk door meer inkomen niet meer opweegt tegen de afname van geluk door meer te gaan werken. Wie heeft er gelijk?