StadsPodiumUtrecht

Het organiseren van een stadspodium in Utrecht, een “stadsgesprek-van-onderop”, voor en door Utrechters zelf. Een eigenwijze Utrechtse variant op het Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

DE IDEE
Een podium in de stad Utrecht voor en door Utrechters, in een Podiumgesprek over voor Utrechters belangrijke onderwerpen.

EEN REISDOEL
Het organiseren van Podiumavonden waar Utrechters met elkaar in een Podiumgesprek een onderwerp kunnen bespreken op basis van vragen, een probleem of een behoefte. de onderwerpen kunnen pp de agenda van StadsPodiumUtrecht worden gezet door Utrechters zelf, bijvoorbeeld door (organisaties van) bewoners, cliënten, patiënten, huurders, klanten, studenten, werknemers en ondernemers. Dan gaat het over voor hen (in)dringende kwesties, waar zij iets mee willen, mee zitten, aan willen werken, kunnen inbrengen, met elkaar kunnen delen en bespreken, ook met relevante belanghebbenden en eigenaren, zoals de gemeente (professionals, politici en wethouders), met als doel om er energie in te krijgen en een gewenste verandering los te maken. Het gaat op de Podiumavonden altijd over zowel de oorzaken als ook de oplossingen. En tegelijkertijd is er alle ruimte om vooraf en na afloop met elkaar nieuwe plannen te smeden, Want alleen door samen te werken en te ondernemen verbeterd de stad en wordt het (n0g) prettiger en veiliger wonen, werken, studeren en ondernemen in Utrecht. 

MET EEN PAKKENDE VORM EN EEN CREATIEF PROGRAMMA
In gesprek over een onderwerp zo vaak als dat nodig is, altijd met een uitnodigende en doelgerichte aankondiging, naar alle Utrechters, online en offline, met na afloop ruimte voor een bijdrage voor wat je het waard vond in plaats van vooraf een toegangsentree. Als het even kan starten we met het delen van de resultaten van een online Podiumpeiling en een authentieke ‘dwarsdenker’ die in een column de kwestie aansnijdt. Het Podiumgesprek slingeren we vervolgens aan met enkele Podiumpitches van betrokken en/of deskundigen. Alle aanwezigen kunnen zich mengen in het Podiumgesprek en er is altijd ruimte voor een open podium waar Utrechters direct opinies of reacties op de pitchers kunnen inbrengen. De podiumavonden vinden plaats op een laagdrempelige vindbare en bij velen bekende plek.

GEORGANISEERD DOOR
Utrechters zelf, die willen bijdragen aan een lerende, creatieve en groeiende stad, met steun van sponsors en mede gedragen door Vrienden, die daar jaarlijks iets voor betalen en alles als eerste gaan weten over wat en waar het gaat gebeuren, op initiatief van enkele Utrechters die vinden dat reflecteren op kwesties in onze stad Utrecht meer en beter kan. We hebben ons daartoe georganiseerd als stadscoöperatie waar elke Utrechter Vriend van kan worden en daarmee eveneens lid van de coöperatie StadsPodiumUtrecht.

Meer weten over dit initiatief? Wil je meedenken of meedoen? Lees meer op de website van STADSPODIUMUTRECHT.

op-de-zeepkist