Buurtruimten

Bewoners willen samen iets. Soms alleen elkaar ontmoeten. Soms samen ook iets gaan doen, bijv, voor en met de eigen buurt. Dan wil je vindbaar zijn voor elkaar en voor anderen. Of de activiteit vraagt om een plek, een passende ruimte.
Al snel is en blijkt een ruimte in de buurt essentieel; ook al was dat lange tijd niet vanzelfsprekend en komt het ook vandaag de dag nog meer dan regelmatig voor dat bijv. beleidsmakers, stedenbouwkundigen, wethouders of woningcorporatiebestuurders de aanwezigheid van een buurtruimte niet echt belangrijk vinden of alleen als de buurt een zogenaamde kwetsbare buurt is.

Een buurtruimte in de buurt is en kan altijd zinvol zijn. Zo kan de buurtruimte meerdere functies hebben; bijv:

Producten Buurthuis - 10 functies

Als bewoners (en ondernemers) kun je soms met elkaar vinden dat een buurtkamer om bijv. te ontspannen of te ontmoeten al voldoet voor de eigen buurt. Maar je kunt er activiteiten ofwel functies voor de buurtruimte aan toevoegen. Zo kan die buurtruimte starten als (sociale) buurtkamer en uitgroeien tot een buurt broedplaats of zelfs een buurtcoöperatie waar bewoners de overheid ontzorgen door enkele taken van de overheid in de buurt over te nemen. Samengevat in een overzicht van mogelijkheden:

Producten Buurthuis - van buurtkamer tot buurtcooperatie

Een mooi voorbeeld van een strategisch advies op functies is mijn rapportage “Toekomst Buurthuis In de 3 Krone ambitie en aanpak definitief 30-03-2015 pdf” voor buurthuis In de 3 Krone in de binnenstad van Utrecht (maart 2015).

Dat een buurtruimte ook essentieel is voor een leefbare buurt met veel kwetsbare bewoners blijkt uit mijn ervaringen in Amsterdam met buurtkamers en het specifieke product buurtwerkkamer. Daarover heb ik in 2014 een presentatie gehouden in samenwerking met Platform31: Workshop Vakgemeenschap Sociale Stijging Platform31 buurtwerkkamer CJM 22 mei 2014