Mijn kundes

 • Samenbindend leiderschap, coaching, interpersoonlijke sensitiviteit, stressbestendig
  Vierentwintig jaar (1991-2014) leidinggeven aan organisaties met professionals orde grootte 30 tot 100 personen en het met hen werken voor opdrachtgevers en klanten. Aanvoelen wat wel en wat niet nodig is en wanneer iemand wel of niet mee wil of mee kan. Juist prettig kunnen werken onder grote druk en stretch.
 • Onderhandelingsvaardigheid, optreden, presenteren
  Achtendertig jaar ervaring (1978-2015) met het verbinden van mensen en organisaties tot gezamenlijke overeenkomsten, producten en activiteiten. Daarin effectief en waar nodig het voortouw nemen, kwesties transparant delen, indien nuttig en wenselijk een resultaat forceren en daar over verbindend communiceren.
 • Procesmanagement, verandermanagement, initiatief, oordeelvorming, beïnvloeden
  Eenentwintig jaar (1994-2015) werkzaam in en met het vormgeven en aansturen van complexe veranderingsprocessen, innovaties en/of reorganisaties. Ruime ervaring in het voorzitten, begeleiden en regisseren van workshops, teamdagen, bijeenkomsten en vergaderingen.
 • Strategische oriëntatie, toekomstvisie
  Achttien jaar ervaring (1997-2015) met het voeden, initiëren en organiseren van strategische discussies en besluitvorming over posities van bedrijven/instellingen/organisaties en toekomstplannen en visies zowel gericht op klanten en medewerkers als op directeuren en bestuurders in de sector.
 • Projectmanagement, klantgerichtheid, adviesvaardigheid, resultaatgerichtheid
  Eenendertig jaar ervaring (1981-1983/1987-2015) met projectmatig werken in vaak zeer complexe en grootschalige uitvoeringsprojecten, in beleidsprojecten en innovatietrajecten. Altijd gericht op resultaat voor klanten, opdrachtgevers en betrokken medewerkers.
 • Netwerkvaardigheid, relatiebeheer
  Achtendertig jaar ervaring (1978-2015) met het inrichten van samenwerking van organisaties en ‘spelers’ in de sector. Het opzoeken en leggen van eerste contacten, deze vasthouden en uitbouwen tot vaste relaties. Feeling voor het daarbij effectief onder de aandacht brengen van de inhoud, de boodschap.