Burgergericht werken

Open inschrijving ‘De burger als baas’
Aanmelden kan door een email te sturen naar info@gertdijkstra-akina.nl onder vermelding van: datum sessie, uw naam, eventueel uw organisatie en uw contactgegevens (email en telefoonnummer).

 

Programma-2020-De-burger-als-baas (2)

Wat als huurders, cliënten, patiënten of burgers de baas zijn in uw organisatie?
Wat zou dat betekenen voor uw woningcorporatie, welzijnsorganisatie, zorginstelling of gemeente?
Steeds vaker willen burgers niet alleen meepraten, maar ook meebeslissen. Steeds vaker willen burgers ook meer zelf doen en organiseren zij zich in buurtorganisaties, die taken van uw organisatie willen overnemen. Zet de ontwikkeling van de ‘mondige burger’ zich verder door of is de grens bereikt? En wat betekent het voor u en uw organisatie als we wél aan het begin staan van een andere samenleving? Wanneer volstaat klantgericht werken niet meer en is burgergericht werken de nieuwe norm?

Burgergericht werken in uw organisatie.
Uw organisatie investeert volop in klantgericht werken. En toch zijn uw klanten niet altijd tevreden met wat uw organisatie doet. Hoe kan dat? En hoe kan het anders, zonder dat het uw organisatie op kosten jaagt en leidt tot stuurloze processen. Het burgergericht werken is een belangrijk deel van de oplossing. Juist door burgers meer ruimte en invloed te geven wordt uw organisatie goedkoper en doelgerichter.

Hoe kan uw organisatie innoveren naar meer burgergericht werken?

In de inspiratiesessie gaan we op reis en in gesprek en krijgt u een antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom willen huurders, cliënten, patiënten of burgers steeds meer zelf bepalen en doen?
  • Hoe kan het dat uw klanten lang niet altijd tevreden zijn, ook al doet u nog zo uw best?
  • Als ik de afnemers van mijn producten en diensten meer ruimte en invloed geef, wat betekent dat dan voor de kosten en de effectiviteit van mijn organisatie?
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de samenleving, zowel lokaal op buurtniveau als ook individueel bij burgers relevant voor de toekomst van uw organisatie en uw eigen werk?

In de verdiepingssessie gaat u ook zelf aan de slag met het burgergericht werken in uw eigen organisatie. We gaan in op de vragen uit de inspiratiesessie en aanvullend beantwoorden we vragen als:

  • Als burgers meer zelf doen en bepalen en burgers zich op buurtniveau sterker organiseren, hoe kan mijn organisatie daarin dan mee veranderen?
  • Hoe wordt mijn werk dan anders en wat kan ik zelf doen om mijn organisatie “Burgergericht en Buurtproof ©” te maken?

Voor wie?
Voor iedereen die nieuwsgierig is in de ontwikkeling en verandering naar een samenleving waarin burgers en gemeenschappen, naast overheid en markt, steeds meer zelf willen doen en invloed willen hebben op ook uw organisatie. De beide sessies zijn uitstekend geschikt voor iedereen werkzaam in organisaties met primair een social profit doelstelling en actief in het sociaal domein, zowel voor medewerkers actief in de uitvoering, als ook voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers.

De inspiratiesessie is een prima opstap om in uw organisatie (opnieuw) een gesprek te starten over burgergericht werken. De verdiepingssessie is vooral bedoeld voor degene die in de eigen organisatie echt concreet aan de slag wil met een innovatie naar meer burgergericht werken.

Programma

INSPIRATIESESSIE
In twee en een half uur neemt Gert Dijkstra u mee in de wereld van mondige burgers en eigenaarschap in buurten; en hoe wij sociaal innoveren naar een samenleving waarin naast overheid en markt ook ‘de burger baas is’. Een trektocht door de wereld van de invloed-stressrelatie, het belang van eigenaarschap in het vierlagen model met zelfsturing en participatie, de efficiëntie-hoffelijkheidsparadox , de maatschappelijke 5x-i trends van het Sociaal Cultureel Planbureau en met lessen uit de primatologie over hoe mensen en organisaties in de laatste twee eeuwen van elkaar zijn vervreemd. Dat alles aan de hand van verrassende feiten en confronterende verhalen, waarmee u anders leert kijken naar uw eigen organisatie.

VERDIEPINGSSESSIE
In een interactieve dag werken we, onder begeleiding van Gert Dijkstra, aan wat de betekenis is voor uw organisatie van de bouwstenen voor het burgergericht werken. Er is alle ruimte voor eigen casussen. Een gastspreker die actief is in een buurt- of bewonersorganisatie vertelt in een persoonlijk verhaal over hoe zij omgaan met zelfsturing en participatie. Daarna gaan we op zoek naar de kansen en de bedreigingen bij het innoveren naar burgergericht werken. Daarbij volop aandacht voor de essenties van het sociaal innoveren. Ten slotte gaan we samen na wat er (nog) nodig is om in uw eigen organisatie het burgergericht werken te versterken of te starten.

Organisatie
De sessie wordt verzorgd door Gert Dijkstra, sociaal innovator en maatschappelijk ondernemer. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring met het klant- en burgergericht innoveren van organisaties in het publieke domein,
in achtereenvolgens de ontwikkelingssamenwerking, als manager innovatie in de vervoerssector, als leidinggevende in de volkshuisvesting en ten slotte ook als bestuursvoorzitter in het sociaal werk bij de bewonersgestuurde BuurtWerkKamer Coöperatie. Na een wetenschappelijke opleiding als civiel ingenieur en econoom heeft Gert Dijkstra zich verder geschoold in innovatiemanagement. Tevens is hij actief als voorzitter en politiek aanjager bij EenUtrecht in het organiseren van een politiek podium voor burgers.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@gertdijkstra-akina.nlVermeld in uw email: datum sessie, uw naam, eventueel uw organisatie en uw contactgegevens (email en telefoonnummer). Heeft u vragen, bel dan gerust op 06-14376116.  De sessies kunnen ook incompany worden georganiseerd.

Bel of e-mail ons: 06-143 76 116 of info[at]eenutrecht[punt]nl.
Of  vul het onderstaande formulier in.