Samen Schoon, zelfbeheer in de wijk

Voorbeeld van een productaanpak op zelfbeheer is het “Samen Schoon” in de wijk.
In “Samen Schoon” zijn het bewoners zelf die het ‘schoon’ organiseren van de gemeenschappelijke ruimten in straat of wijk, zoals portieken, bergingen, galerijen, binnentuinen en of speelplaatsen.

Bijvoorbeeld door toezicht te houden op de schoonmaker en zelf de klachten te bespreken (Zelf Toezicht), of door zelf een schoonmaker te selecteren en de schoonmaak in te kopen (Zelf Inkoop), door daarnaast ook de financiële administratie zelf te gaan doen (Zelf Beheer) of door daadwerkelijk zelf als bewoners te gaan schoonmaken (Zelf Boenen). Alle vier zijn het treden op ‘de schoonmaakladder‘ en het is aan bewoners zelf om daar een keus in te maken of er een nieuwe variant uit samen te stellen.

Voor elke buurt is het maatwerk. Waar nog nodig ondersteunt de medewerker van de woningcorporatie (of van de gemeente) de bewonersgroep zelfbeheer, bijvoorbeeld door het laten zien van de ‘beste praktijken’ elders.
Bij woningstichting Eigen Haard Amsterdam heb ik dit met bewoners en medewerkers uitgewerkt en is het toegepast op tientallen plaatsen in diverse Amsterdamse wijken:

Product Samen Schoon