In leescafé Belcampo (bibliotheek De Hallen), Amsterdam West, heb ik een presentatie gehouden over het ‘Omwijken’. Dit naar aanleiding van mijn vertrek bij woningstichting Eigen Haard Amsterdam en mijn start als Akina.

Het Omwijken werkt toe naar de vraag: “wat kan je doen opdat in één dag de wijk zichtbaar innoveert naar een wijk waarin bewoners en buurtondernemers een stap zetten op weg naar meer eigenaarschap van de eigen buurt en het met anderen werken aan een waar nodig betere leefomgeving en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.”

Themacafe Omwijken – oktober 2014 – PRESENTATIE301014