Opdrachtgevers

Akina richt zich op:

 • Werkorganisaties actief in de wijk/woningcorporaties.
  Ervaring: 7 jaar bij vooral woningstichting Eigen Haard Amsterdam (2007-2014), federatie woningcorporaties Amsterdam AFWC (2010-2014).
 • Wijkorganisaties/bewonersverenigingen.
  Ervaring: 23 jaar bij o.a. vereniging particuliere woningverbetering Utrecht (1991-1994), wijkraad Utrecht Oost (2006-2008), wijkondernemingen Utrecht West (2012-2013), bewonersraden/commissies Amsterdam (2007-2014), bewonersvereniging Casa Jepie Makandra (2011-2014).
 • Buurtondernemers/verenigingen sociaal ondernemen.
  Ervaring: 1 jaar bij Amsterdamse Branche Organisatie Sociaal Ondernemen i.o. ABOSO (2014).
 • Belangen behartigende organisaties.
  Ervaring: 33 jaar bij o.a. universiteitsraad (1981-1982), studentenvakbond (1982-1983), Oxfam/Novib (1987-1990), Ondernemingsraad bedrijf (1987-1990), Medezeggenschapsraad school (2006-2009), reizigersvereniging Mijn-OV (2007-2010) en patiëntenvereniging Tegenkracht (2007-2010).
 • Koepel/brancheorganisaties.
  Ervaring: 5 jaar bij brancheorganisatie spoorvervoer (2000-2005).
 • Kennis/innovatie-instellingen.
  Ervaring: 5 jaar aan innovaties bij ProRail (2001-2006).
 • Onderzoeksinstellingen.
  Ervaring: (in)direct als partner bij diverse werkzaamheden sedert 1996 – veelvuldig met Universiteiten en kennisinstituten, zowel nationaal als ook Europees, o.a. Nederlands vertegenwoordiger bij ERRAC/Brussel (2003-2006).
 • Semi-overheid/Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).
  Ervaring: 16 jaar bij uitvoeringsorganisatie in beheer/transport Railinfrabeheer/ProRail (1990-2006).
 • Regionale/landelijke overheid.
  Ervaring: (in)direct als klant sedert 1990 en voor het ministerie van Verkeer & Waterstaat (1997-2006), regelmatig ook voor stadsgewesten, provincies en gemeenten.