Wat is Akina?

Akina staat voor het ondersteunen van organisaties in de socialprofitsector die gaan voor een betere dienstverlening aan hun eigen leden of het ‘collectief’. Dat vraagt om het slim kiezen van een strategie en het zorgvuldig selecteren van innovaties. Maar veel innovaties – zo blijkt – komen nauwelijks van de grond.

En dan nog is succes niet verzekerd. In het kiezen van een strategie lijkt de wereld maar niet stil te willen staan en is de verleiding groot elk jaar van strategie te wisselen. In het uitvoeren van een innovatie blijkt maar al te vaak dat de praktijk opnieuw weerbarstiger was dan de theorie en er genoeg redenen zijn de innovatie alsnog af te blazen.

Wat moeten we nu wel of niet, willen we dat ook, kunnen we dat wel? Hebben we wel voldoende vooraf – strategisch – nagedacht? En als we dan gezamenlijk kiezen voor een innovatie, hoe houden we iedereen aan boord? Hoe te starten en hoe duurzaam de innovatie te implementeren? Zo zijn er vele vragen.

Vraag het Akina.