Van denken naar doen

Akina werkt in het proces van ‘denken naar doen’ met drie stappen:  van strategievorming, via het vertalen van de strategie naar een portfolio met innovaties tot aan het daadwerkelijk van doen maken van de innovaties zelf. Dat kan een zekere rust brengen in een onrustige wereld. Het kan tempo geven aan een proces dat ‘vast zit’. En het kan ook een veilige structuur bieden waarbinnen alle betrokkenen de ruimte ervaren om deel te kunnen nemen.

De drie stappen Akina:

 • Om te beginnen is er de strategische vraag: welke verbetering is nodig?
  Echte baanbrekende oplossingen vragen om een creatief ‘buiten het vierkant’ denken.
  Dat gaat op z’n best als cliënten, professionals en managers elkaar in een veilige omgeving, een agora, kunnen ontmoeten.
  In een onveilige setting houden mensen namelijk hun kruit droog en zal nooit het complete arsenaal aan ideeën worden benut.
 • Dan is vervolgens de vraag: hoe krijgen we beweging op de gewenste verbetering?
  Echte energie ontstaat met verbeelding. Met verbeelding breng je cliënten, professionals en managers in beweging, de kino.
  ”Met logica kom je van A naar B; met verbeelding kom je overal”
  [Einstein]
 • Tenslotte is de vraag: hoe de verbetering effectief (als innovatie) in de organisatie te implementeren?
  Dat is vaak een zaak van geduld, doorzettingsvermogen en daadkracht. Dat vereist het projectmatig organiseren van de verandering, de allazo.
  “Vernieuwen is het meest lastige van alles” [Machiavelli]

Kortom, van agora met kino naar allazo. Het zijn eeuwenoude Griekse begrippen voor het denken over het doel en het waarom van de verbetering (agora), naar het verzamelen van de verbeelding om tot beweging te komen (kino) en uiteindelijk die beweging te benutten in het realiseren van de innovatie (allazo). Samen: A(gora)kin(o)a(llazo).