Innoveren is organiseren

Wat is bij innoveren van belang?

Maar wat is eigenlijk innoveren? Is iets ‘nieuws verzinnen’ al voldoende? Of is pas sprake van een echte innovatie als het meer kan zijn dan uitsluitend iets te vernieuwen om het veranderen zelf? Is de essentie van innoveren wellicht: het daadwerkelijk organiseren van een betere prijs/prestatie voor de cliënt? Als geen sprake is van een betere prijs/prestatie voor de cliënt kan de innovatie eigenlijk al als mislukt worden beschouwd en is de verandering tevergeefs.

Over succes- en faalfactoren van innoveren is reeds veel geschreven. Recent is er steeds meer aandacht voor de specifieke ‘setting’ van de non-profit of anders gezegd de ‘social-profitsector’. Maar wat te doen met een lijst van al die succes- en faalfactoren in de hand? Opnieuw blijkt: ‘Innoveren is in hoofdzaak organiseren’. Om te beginnen het organiseren van de inbreng van de cliënt en zijn wensen. Dat betekent dat de (innovatie)manager moet weten wat de cliënt graag zou willen en hoe dat volgens de professional zou kunnen. Ook dat vraagt organisatie.

Innovatie kan niet zonder creativiteit. Creatieve oplossingen ontstaan niet spontaan. En als dat al zo is, hoe deze dan op de goede plek te brengen? Kortom, ook creatief innoveren met voldoende ‘buiten het vierkant’ denken is een zaak van organiseren.

Als we dan weten wat en met wie zal ook het implementeren (het hoe) van de innovatie staan of vallen met een goede organisatie van het proces. Wil de dienstverlening aan de cliënt verbeteren, zowel in prijs als in prestatie, is het van wezenlijk belang de innovatie met managers, professionals en cliënten slim te organiseren.