Mijn producten

Enkele voorbeelden van producten waar Akina aan kan bijdragen.
Deels uitgewerkt op de website. Voor nadere informatie over het volledige aanbod aan producten of gericht op één van de genoemde producten bel of mail Akina.

Agora
Om open, creatief en innovatief te denken:

 • strategie-van-binnenuit
 • zelf-organiserend team
 • open ruimte innovatie
 • open podium
 • inspiratiesessie
 • themacafé

Kino
Om energie in de innovatie te krijgen:

Allazo
Om de innovatie deel te laten zijn van de eigen organisatie:

 • aanjager bewonersgroep, cliëntengroep, ondernemersgroep
 • secretaris brancheorganisatie
 • stadsnavigator op gezamenlijke bijeenkomsten in wonen-werken-welzijn
 • interim management bij woningcorporatie, welzijnsinstelling of gemeente
 • projectleider op het maken van verbindingen of uitvoeren van innovaties