In de wijk, in gesprek en op de innovatie

Seminar van wie is de buurt juni 2014 Workshop zelfbeheer schoon2

Seminar “Van wie is de buurt?”, 2014.

Viering 1 jaar buurtwerkkamer Koekoeksnest 2013

Viering 1 jaar buurtwerkkamer Koekoeksnest, 2014.

Informatiemarkt 2014-8922

Bewonersdag wijkvrijwilligers met woningstichting Eigen Haard, 2014.

SVAZ3

Ondertekenen wijkpartnerovereenkomst met Vluchtelingenwerk en de corporaties Ymere, De Alliantie en Eigen Haard, 2013.

Radio1 uitzending woonoverlast 2013

Radio1 uitzending over woonoverlast, 2013.